Evaluatie Formulier

Bereikbaarheid

Op welke manier kwam u in contact met de lactatiekundige IBCLC? Via:
Was u tevreden over de bereikbaarheid van de lactatiekundige?

Afspraken vooraf

Werden de kosten, verbonden aan het consult, vooraf met u besproken?

werkwijze

Was u op de hoogte van de algemene werkwijze van de lactatiekundige tijdens het consult ?

Consult

Vond u dat de lactatiekundige hygiënisch te werk ging? (handen wassen/geen sieraden/ handschoenen bij mondonderzoek)
Werd er tijdens het consult een plan met u opgesteld?
Werd er rekening gehouden met uw persoonlijke wensen?
Had u de gelegenheid tot het stellen van vragen?
Werden er met u afspraken gemaakt over de mogelijke verdere begeleiding?

Algemeen

Waren uw vragen beantwoord/uw probleem opgelost na het consult van de lactatiekundige?
Bent u tevreden over de verkregen zorg?
Hoe beoordeeld u de verkregen zorg?
Uw eventuele opmerkingen kunt u hieronder kwijt.
CAPTCHA