Lactatiekunde houdt in: 'kennis van het menselijke borstvoedingsproces'.
Vanzelfsprekend is een lactatiekundige dan een: ' specialist met kennis en ervaring ten aanzien van het borstvoedingsproces'.

Ik heb de opleiding tot lactatiekundige afgerond en daarna het examen behaald. Na het behalen van dit examen mag ik de titel IBCLC ( International Board Certificied Lactation Consultant ) achter mijn naam voeren. Om deze titel te mogen blijven voeren moet ik mijzelf continu blijven bijscholen en opnieuw certificeren, ik ben dus altijd op de hoogte van de laatste inzichten en kennis rondom borstvoeding. Uiteraard ben ik ook aangesloten bij de NVL (Nederlandse Vereniging Lactatiekundigen), www.nvlborstvoeding.nl .

Borstvoeding is een heel natuurlijk proces.
Wat niet wegneemt dat het wel enige investering vraagt.

Hulp in de zwangerschap
Een voorbereid en geïnformeerd toekomstig ouderpaar is essentieël voor een goed verlopend borstvoedingsproces. Deze voorbereiding kan ik jou en je eventuele partner bieden, zowel in groepsverband als op individueel niveau. Onder het kopje cursussen zijn de data te vinden voor de borstvoedingsavonden in groepsverband. Mocht je meer interesse hebben in een individuele voorbereiding, neem dan even persoonlijk contact met me op.

Hulp na de bevalling
Toch zie je regelmatig nog wat moeilijkheden optreden tijdens de voedingsperiode. Ook hierbij kan ik jou en/of je kindje als lactatiekundige helpen, dit kan via een consult bij je thuis. Op deze manier kunnen jijzelf en je kindje thuis blijven en kan ik bekijken hoe de (borst)voeding in de 'normale' situatie verloopt. Mochten jullie, of je kindje nog in het ziekenhuis verblijven, kan ik ook hier langskomen voor een consult.

Soms is een telefonisch of mail-consult voldoende, ook hiervoor kunnen we een afspraak inplannen.

Door middel van vragen, observaties, uitleg en tips zal ik jullie weer proberen vooruit te helpen. Het is niet vreemd wanneer je jezelf onzeker voelt of wanneer je het even niet meer ziet zitten. Trek op tijd aan de bel en vraag hulp!

Lactatiekundige zorg wordt vaak vergoed door de zorgverzekering, bekijk hiervoor even je eigen polisvoorwaarden.

Belangrijke mededeling COVID-19/coronavirus:

In verband met het COVID-19/coronavirus gelden er vanuit het RIVM en het kabinet een aantal adviezen en restricties. Uiteraard wil ik tijdens mijn werkzaamheden preventief zorg dragen voor zo min mogelijke verspreiding van het virus, om zo zorg te dragen voor onszelf, onze kinderen en anderen. Dat betekent dat mijn werkzaamheden wel blijven voortbestaan, alleen in een andere vorm. Ik houd nauwlettend de adviezen en restricties vanuit het RIVM en kabinet in de gaten en zal zo nodig aanpassingen doen.

Wat betekenen de adviezen en restricties voor de lactatiekundige consulten?
Op dit moment wordt er geadviseerd geen thuisconsulten te doen, omdat de 1.5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, en zal ik dit advies ook opvolgen. Om wel lactatiekundige zorg te kunnen aanbieden, heb ik een alternatief tot mijn beschikking. Dat houdt in dat ik de consulten in een afgeschermde digitale omgeving kan laten plaatsvinden. In deze omgeving kunnen we een beeldverbinding opzetten, waarbij we elkaar kunnen zien en horen. Op deze manier kunnen we dus alsnog het consult laten plaatsvinden. Uiteraard blijven telefonische consulten en mailconsulten ook mogelijk.

Ben je op zoek naar lactatiekundige hulp? Neem dan even contact met mij op en bekijken we samen hoe we hier een passend plan bij kunnen maken.